Слепият старец

„Бог на тебе!“ ♥ Константин КОНСТАНТИНОВ
„Бог на тебе!“ ♥ Константин КОНСТАНТИНОВ