слон

Крачим по света, привързани към стотици колове, които ни отнемат свободата ♥ Окованият слон 
Крачим по света, привързани към стотици колове, които ни отнемат свободата ♥ Окованият слон