Слова и видения на Слава Саврюкова

Огънят на неосъществените желания - това е адът ~ Слава СЕВРЮКОВА
Огънят на неосъществените желания - това е адът ~ Слава СЕВРЮКОВА