Слово на Връбница

Ето, твоят Цар идва, възседнал на осле ╫ Слово на Връбница, Григорий ЦАМБЛАК
Ето, твоят Цар идва, възседнал на осле ╫ Слово на Връбница, Григорий ЦАМБЛАК