сметкаджийството на брака

Днес децата живеят в една душна безнравствена атмосфера ~ Александър КРЪСТНИКОВ
Днес децата живеят в една душна безнравствена атмосфера ~ Александър КРЪСТНИКОВ