Снежното момиче

Косица от бяла вълна, за да бъде русо, под челото две сини мънистени зърна ♥ Снежното момиче
Косица от бяла вълна, за да бъде русо, под челото две сини мънистени зърна ♥ Снежното момиче