Спящата красавица,

Приказният свят на Шарл ПЕРО
Приказният свят на Шарл ПЕРО