Старата година на Максим Горки

За какво са й на Новата година вехти хора? Нова година няма да има, докато не се родят нови човеци | Максим ГОРКИ
За какво са й на Новата година вехти хора? Нова година няма да има, докато не се родят нови човеци | Максим ГОРКИ