Старецът Клеопа

Защо БОГ допуска злото? ╫ Старецът КЛЕОПА
Защо БОГ допуска злото? ╫ Старецът КЛЕОПА