Стефан ГИДИКОВ

Българинът изобщо е полово свит. Който е полово свит, той е и въобще душевно свит | Стефан ГИДИКОВ
Българинът изобщо е полово свит. Който е полово свит, той е и въобще душевно свит | Стефан ГИДИКОВ