Стой далеч от момичета които четат

Стой далеч от момичета, които четат!
Стой далеч от момичета, които четат!