страховете на децата

Всяка детска агресия крещи за липсата на обич ~ Езикът, на който говори детето
Всяка детска агресия крещи за липсата на обич ~ Езикът, на който говори детето