стремеж към щастие

Запълвайте дните си с живот, а не живота си с дни | Рихард ПРЕХТ
Запълвайте дните си с живот, а не живота си с дни | Рихард ПРЕХТ