sunyatananda

Да страдаш ~ това значи през цялото време да мислиш само за себе си ~ SUNYATANANDA
Да страдаш ~ това значи през цялото време да мислиш само за себе си ~ SUNYATANANDA