Св. Феофан

╫ В часа на Христовото Рождество цялото небе се е вдигнало, обзето от изумление и радост
╫ В часа на Христовото Рождество цялото небе се е вдигнало, обзето от изумление и радост