Св. пророк МОЙСЕЙ Боговидец

Най-кроткият човек между всички човеци на земята ╫ Св. пророк МОЙСЕЙ Боговидец
Най-кроткият човек между всички човеци на земята ╫ Св. пророк МОЙСЕЙ Боговидец