Свами Шивананда

Това, което не може да се излекува, трябва да се изтърпи ~ Свами ШИВАНАНДА
Това, което не може да се излекува, трябва да се изтърпи ~ Свами ШИВАНАНДА