Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ

Хората запазват речта си, но отпадат от онова, което истински ги обединява - Словото ~ Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ
Хората запазват речта си, но отпадат от онова, което истински ги обединява - Словото ~ Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ