Свети Григорий Богослов за брака

Бракът прави и безсилния двойно по-силен ╫ Свети Григорий БОГОСЛОВ
Бракът прави и безсилния двойно по-силен ╫ Свети Григорий БОГОСЛОВ