Световен ден на фотографията

19 август ~ Световен ден на фотографията
19 август ~ Световен ден на фотографията