Свята и чиста република

Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република” ~ Васил ЛЕВСКИ
Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република” ~ Васил ЛЕВСКИ