Тайни лъжи и демокрация

Индустрията, която контролира мисленето на обществото | Ноам ЧОМСКИ за Пъблик Рилейшънс
Индустрията, която контролира мисленето на обществото | Ноам ЧОМСКИ за Пъблик Рилейшънс