текстил

Не слагайте у дома си вещи, за които таите съмнение, че са красиви или удобни ~ Уилям МОРИС
Не слагайте у дома си вещи, за които таите съмнение, че са красиви или удобни ~ Уилям МОРИС