Теофраст характери

Животът е трагедия за тези, които чувстват и комедия за онези, които мислят ~ Жан дьо ЛАБРЮЙЕР 
Животът е трагедия за тези, които чувстват и комедия за онези, които мислят ~ Жан дьо ЛАБРЮЙЕР