теорията на равновесието

Да бъдат разбрани хората е нещо невъзможно ~ Красивият ум Джон НАШ
Да бъдат разбрани хората е нещо невъзможно ~ Красивият ум Джон НАШ