Тибет

Не си играйте с привързаността, ако нямате истински чувства ~ Геше Джампа ТИНЛЕЙ
Не си играйте с привързаността, ако нямате истински чувства ~ Геше Джампа ТИНЛЕЙ