Тихият Дон

Живеем в неспокойни години. Но няма на земята народ, който би искал война ~ Нобеловата реч на Михаил ШОЛОХОВ
Живеем в неспокойни години. Но няма на земята народ, който би искал война ~ Нобеловата реч на Михаил ШОЛОХОВ