Тиранинът винаги има нужда да предизвиква война ♥ ПЛАТОН