Тодор ВЛАЙКОВ

„Не ще забравим паметта на тези отци честни, на тез звезди небесни“ ♥ Свети Кирил и Методия на Тодор ВЛАЙКОВ
„Не ще забравим паметта на тези отци честни, на тез звезди небесни“ ♥ Свети Кирил и Методия на Тодор ВЛАЙКОВ