цитати за възпитанието

Самовъзпитанието е най-трудната разновидност на самообслужването
Самовъзпитанието е най-трудната разновидност на самообслужването