цитати за властта

Неграмотният цар е като короновано магаре | За властта в пословици и поговорки
Неграмотният цар е като короновано магаре | За властта в пословици и поговорки