цитати за животните

Всички животни, с изключение на човек, знаят, че най-важната работа в живота е да му се наслаждаваш
Всички животни, с изключение на човек, знаят, че най-важната работа в живота е да му се наслаждаваш