Цветан Тодоров

Най-чистото олицетворение на злото е страданието на децата ♥ Цветан ТОДОРОВ
Най-чистото олицетворение на злото е страданието на децата ♥ Цветан ТОДОРОВ