Туберкулоза

Колкото по-мизерна и по-невежа се явява една личност, толкова по-здравословно се чувства ~ Елин ПЕЛИН
Колкото по-мизерна и по-невежа се явява една личност, толкова по-здравословно се чувства ~ Елин ПЕЛИН