U2

Бих искал да водя живот, който вие наричате благочестив. Но това е лоша реклама за Бог ~ БОНО
Бих искал да водя живот, който вие наричате благочестив. Но това е лоша реклама за Бог ~ БОНО