учит

Училището трябва да бъде променено, защото днес то ражда дива неграмотност ~ Михаил КАЗИНИК
Училището трябва да бъде променено, защото днес то ражда дива неграмотност ~ Михаил КАЗИНИК