Учителят ДЪНОВ за интуицията

Съвременните хора са нещастни, защото не са намерили човек, който да ги запали, както трябва ~ Учителят ДЪНОВ
Съвременните хора са нещастни, защото не са намерили човек, който да ги запали, както трябва ~ Учителят ДЪНОВ