Уилям Сидни Портър

Когато обичаш Изкуството си, никакви жертви не са тежки ♥ О.ХЕНРИ
Когато обичаш Изкуството си, никакви жертви не са тежки ♥ О.ХЕНРИ