Уравновесеност

Колко жалък изглежда обикновеният ламтеж за пари пред уравновесения живот ♥ Джеймс АЛЪН
Колко жалък изглежда обикновеният ламтеж за пари пред уравновесения живот ♥ Джеймс АЛЪН