Валентина БЕДНОВА

Справедливост е, когато другите нямат това, което и ти нямаш
Справедливост е, когато другите нямат това, което и ти нямаш