въпросникът на Пруст

Вашата любима добродетел? - Вярата в Бог | Андрей ТАРКОВСКИ
Вашата любима добродетел? - Вярата в Бог | Андрей ТАРКОВСКИ