въпросникът на Пруст

Докато живея - надявам се! ♥ Йосиф СЪРЧАДЖИЕВ
Докато живея - надявам се! ♥ Йосиф СЪРЧАДЖИЕВ