великата румънска тройка

Колкото по-„исторична“ става епохата, толкова свободата става по-недостъпна ♥ Мирча ЕЛИАДЕ
Колкото по-„исторична“ става епохата, толкова свободата става по-недостъпна ♥ Мирча ЕЛИАДЕ