ВЕЛИКДЕН на Пейо ЯВОРОВ

И огря от върха на Голгота едно благодатно слънце за света. Това слънце бе християнството | ВЕЛИКДЕН на Пейо ЯВОРОВ
И огря от върха на Голгота едно благодатно слънце за света. Това слънце бе християнството | ВЕЛИКДЕН на Пейо ЯВОРОВ