великопостна молитва

╫ Безделието е коренът на всички грехове, унинието е самоубийството на душата
╫ Безделието е коренът на всички грехове, унинието е самоубийството на душата