Видинската синагога

По следите на изчезващата България: Видинската синагога
По следите на изчезващата България: Видинската синагога