Вирджиния Улф за политиката

Изкуството е първият лукс, от който обществото се отказва в тежки времена, и творецът е първият пожертван ~ Вирджиния УЛФ
Изкуството е първият лукс, от който обществото се отказва в тежки времена, и творецът е първият пожертван ~ Вирджиния УЛФ