влюбването като духовен ръст

Влюбваме се в тези, с които сме обречени на духовен ръст
Влюбваме се в тези, с които сме обречени на духовен ръст