Военно-полеви роман

Изпитанието на ситостта понякога е по-трудно от изпитанието на бедността ~ Пьотър ТОДОРОВСКИ
Изпитанието на ситостта понякога е по-трудно от изпитанието на бедността ~ Пьотър ТОДОРОВСКИ