връзката между баща и дъщеря

Причината за вечното очакване на идеалния мъж се корени в преувеличената представа за бащата
Причината за вечното очакване на идеалния мъж се корени в преувеличената представа за бащата