ЯВОРОВ на Мина

ЯВОРОВ на Мина ~ И на тия две хубави очи аз бях изпял една песен. И на нейната малка ръка аз бях турил един пръстен
ЯВОРОВ на Мина ~ И на тия две хубави очи аз бях изпял една песен. И на нейната малка ръка аз бях турил един пръстен